Velkommen til Hyperemesis Gravidarum Norge

Velkommen til Hyperemesis Gravidarum Norge2017-07-04T20:49:05+02:00

Dette er hjemmesiden til den frivillige organisasjonen Hyperemesis Gravidarum Norge, stiftet av kvinner som har vært rammet av HG.

Det er viktig å notere seg at denne informasjonen som gis ut her er skrevet av privatpersoner, og at det på ingen måte erstatter råd fra helsepersonell. Hvis helsepersonell har uttalt seg i en artikkel eller skrevet noe på denne nettsiden, vil dette bli tydelig spesifisert.

HG Norge sin nettside er oppgradert

HG Norge har oppdatert nettsiden sin så den skal bli mer lettfattelig og mobilvennlig. Vi vil prøve å oppdatere nettsiden vår med relevante artikler nå og da relatert til HG. vi i HG Norge fokuserer [...]

Internasjonal HG Samling 2017 – England

I 2015 ble den første internasjonale HG samlingen avholdt. Den ble holdt i Bergen og det var deltagere fra 14 forskjellige land. Både helsepersonell, frivillige og andre interessenter. Hovedmålet var å samle og dele kunnskap, [...]