Som medlem støtter du oss i vår visjon:

Spre informasjon og øke forståelse om Hyperemesis Gravidarum (HG) til helsevesen og allmenn befolkning samt støtte HG rammede og pårørende. Fremme forskning på HG og behandling.

Pengene brukes til å spre infomateriell og til drift av systemene. De som jobber frivillig gjør dette uten lønn.

Medlemskap betales en gang i året og koster 200 kr

For å bli medlem

Fyll ut skjemaet:

Det vil bli sendt en mail i retur med nærmere info for betaling av medlemskap.

Nyhetsbrev Sendes ut 2-4 ganger i året via mail.