Vil du donere penger til saken? Vi setter stor pris på det, og er veldig takknemlige for donasjoner!

Penger vi får inn går uavkortet til saken. Vi som jobber i hyperemesis-Norge gjør dette 100% frivillig uten betaling.

Donasjoner kan settes inn på kontonummer:  1503.38.56692

Vi setter pris på om du kan sende en mail til kontakt@hyperemesis-norge.com med navn og kontonummer du setter inn penger ifra, slik at vi har muligheten til å kunne sende deg en takkemail.

Du kan også vippse donasjoner til nummer:   80834

Eksempler på bruk av donerte midler er:

  • Opplysningsarbeid (brosjyrer og informasjonsmateriell)
  • Støtte til forskning og andre prosjekter for å fremme HG-saken