Hyperemesis kan for noen oppleves som veldig traumatisk. Det kan skape enorm fysisk og psykisk stress hos en Hyperemesis pasient. Dette gjelder også de pårørende.

Hyperemesispasienter føler seg ofte fullstendig hjelpeløse og at de mister kontroll over situasjonen. Ofte kan Hyperemesis være så alvorlig at de ikke kan klare seg selv.

Det hjelper ofte å dele med andre som har hatt lidelsen og derfor har en helt annen forståelse av hyperemesis.

Se under kategorien for støtte for å finne andre å snakke med og dele erfaringer.

Det er viktig å søke profesjonell hjelp hvis symptomer på depresjon ikke forsvinner og man får tilbakevennende vonde påminnelser om hyperemesis-perioden.

Nyere amerikansk forskning viser til at kvinner som har hatt Hyperemesis har høyere risiko for å utvikle PTSD. Se forskningsartikkel om dette her.