Hyperemesis er ikke noe nytt fenomen. Egypterne beskrev sammenhengen mellom graviditet og kvalme allerede 2000 år før Kristus.

Før i tiden  var det ikke noen behandling for hyperemesis. Det sies at forfatteren Charlotte Brontë, som  døde i 1855, muligens døde på grunn av hyperemesis.

Dødsfallene på grunn av Hyperemesis har minsket betraktelig, og med dagens behandlingsalternativer er dødeligheten veldig liten. Det er så og si ikke dødsfall i vår del av verden grunnet behandling med væske og elektrolytt-tilførsel. Det er ikke noen rapportering fra andre deler av verden rundt dette med Hyperemesis og dødsfall.

Vår verste fiende er mangel på kunnskap og hvordan det kan føre til avvisning eller feilbehandling. Heldigvis har en god del norske sykehus behandlingsplaner for kvinner med hyperemesis og kan gi tilstrekkelig behandling og hjelp.

Fram til rundt 1980 ble årsaken til hyperemesis ofte tolket som at kvinnen hadde et psykisk problem av et slag. For eksempel at hun ikke ville ha barnet eller kranglet med mannen sin. Man trodde at Hyperemesis var en ubevisst avvisning av mannen sin.

På 30-tallet kunne det fort være at de lot kvinner ligge i sengen og kaste opp utover seg for så å bruke tid før de kom å tørket det opp for å «lære» kvinnen at dette ikke var akseptert.

Dessverre henger en del av dette igjen hos enkelte, og man kan fort møte på helsepersonell og litteratur som er tilbøyelige til å si at dette er psykisk og at kvinnen skal slutte å late som hun er syk.

Det er viktig å vite at hyperemesis ikke er en psykisk lidelse! Ingen kan si med sikkerhet hvorfor noen får det, men vi vet i hvert fall at det er mange kvinner opp igjennom tidene som har hatt hyperemesis i liten eller stor grad.

Sammen kan vi alle sette fokus på hyperemesis og sørge for at forståelsen rundt temaet øker så vi slipper at neste generasjon skal møte på lite forståelse og forhåpentligvis skal få oppleve at helsepersonell har større kunnskap om hyperemesis.

-Historiske fakta er hentet fra Åse Vikanes sin doktorgradsavhandling, denne kan du lese i sin helhet her.