Hyperemesis Gravidarum, også kalt ekstrem svangerskapskvalme i dagligtale, er en sykdom som rammer mellom 0,5 -3,2%  av gravide kvinner.

Forekomst hos etnisk norske kvinner ligger på ca. 0,9%, mens det er noe høyere forekomst hos kvinner fra Afrika, India, Sri Lanka og sør for Sahara.

Hyperemesis Gravidarum kjennetegnes ved ekstrem kvalme, vekttap og liten mulighet til å holde mat og drikke nede.

Symptomer ved Hyperemesis Gravidarum

Svangerskapskvalme er normalt, men når dette går utover livskvaliteten så bør man ta kontakt med legen sin for å forhøre seg om alternativer for behandling/lindring.

Det er viktig å vite at Hyperemesis varierer fra person til person. Mens noen må tilbringe store deler på sykehus med intravenøst og næring, klarer noen hyperemesis-pasienter seg hjemme. Ta kontakt med din lege for å diskutere hva som er best for deg. Det er viktig at man blir tatt alvorlig og blir forstått av legen for at du får best mulig behandling.

Følgende symptomer kan være tegn på hyperemesis. Kontakt legen din hvis du har noen av disse symptomene:

  • Du har mistet 5% eller mer av din vekt (regnet fra din normal vekt før graviditet). (Kan kalkuleres online her)
  • Du er så kvalm og/eller kaster opp så ofte at du ikke får i deg hverken væske eller mat på over 24 timer.
  • Hvis urinen din er veldig mørk eller du tisser lite/ingenting. Dette kan være tegn på dehydrering

Hyperemesis Gravidarum klassifiseres i forskjellige grader, så det å miste 5% av kroppsvekten sin eller mer, er ikke definerbart for diagnosen. I all hovedsak skal det sjekkes om en pasient har Hyperemesis Gravidarum når hun er så kvalm at dette går utover hennes daglige aktiviteter slik at hun ikke fungerer i hverdagen.

Diagnosen settes medisinsk sett ved forekomst av dehydrering, elektrolyttforstyrrelser og ketoner i urinen. Les Den Norske Legeforenings veileder her (kapittel 7, side 27) for å se hvordan Norsk helsevesen forholder seg til diagnostisering av Hyperemesis Gravidarum

Årsaker til Hyperemesis Gravidarum

Forskning har ikke klart å avdekke årsaken til at noen får Hyperemesis og andre ikke, men det er spekulert i at svaret muligens ligger i arv og at forekomst kan påvirkes til dels av miljø.

En rekke studier har vist at forekomsten av HG er størst hos: Førstegangs gravide, unge mødre (ca opp til 25 år), flerlingersvangerskap og Trofoblastsykdom( Trofoblastsykdom ).

Det har vist seg at faktorer som å være ikke-røyker, bære jentefoster, hatt hyperemesis tidligere, og  kost med mye mettet fett kan muligens ha noe å si for forekomsten av Hyperemesis.

Forskning har også antydet at det kan være en sammenheng mellom Hyperemesis forekomst og en bakterie som kan forårsake magesår, kalt Helicobacter Pylori (kan behandles med antibiotika). Det er fortsatt usikkert om tilstedeværelse av Helicobacter Pylori er årsak eller  en konsekvens av Hyperemesis Gravidarum hos de som får påvist dette.

Det har også blitt forsket på om hormonverdier og stoffskiftesykdommer kan ha noe påvirkning for om man får Hyperemesis eller ikke. Resultatene her gir ikke noen konkrete svar, men det har blitt vist økt forekomst av enkelte hormoner hos kvinner med Hyperemesis uten at dette gir en klar årsak til at noen får Hyperemesis og andre ikke.

Det er og en mulighet for at arv og miljø påvirker forekomsten av hyperemesis. Det er imidlertid usikkert i hvor stor grad. Det er påvist en liten risiko for å få hyperemesis hvis moren til den gravide hadde problemer med kvalme i et eller flere av sine svangerskap, de har 3-4 ganger så stor risiko for å få HG sammenlignet med de som ha mødre som ikke hadde Hyperemesis under sine svangerskap.

Det finnes mange forskningsartikler rundt dette temaet, og vi vil prøve å kontinuerlig lage nyhetsartikler om nyere forskning som blir publisert.