I 2015 ble den første internasjonale HG samlingen avholdt. Den ble holdt i Bergen og det var deltagere fra 14 forskjellige land. Både helsepersonell, frivillige og andre interessenter. Hovedmålet var å samle og dele kunnskap, samt skape gode samarbeidsbånd internasjonalt. Det ble allerede da bestemt at det skulle være flere samlinger. Neste samling blir nå den 5 og 6 oktober i Winsdor, England.

Klikk her for mer informasjon og booking