Hyperemesis Norge startet som en idé hos en liten gruppe kvinner som nylig hadde vært rammet av HG. De møttes høsten 2011, og våren 2012 startet arbeidet med å bygge opp et støttesystem for Hyperemesis-rammede og pårørende.

Den 22. April 2013 ble en milepæl for Hyperemesis Norge. Da ble vi stiftet som en organisasjon.

Vår visjon er:

Å spre informasjon og øke forståelse om Hyperemesis Gravidarum (HG) til helsevesen og allmenn befolkning samt støtte HG rammede og pårørende. Vi vil også fremme forskning på HG og behandling.

Vi er registrert i frivillighetsregisteret og enhetsregisteret som Hyperemesis Gravidarum Norge.

Vårt organisasjonsnummer er: 912 178 412. Organisasjonens vedtekter finner du her

HG Norge fokuserer på å ha et møtepunkt online for de som er rammet og pårørende. Vi jobber en del med informasjonsspredning og vi bistår i forskjellig forskning relatert til HG.

Hvis du som HG rammet, er pårørende eller du har noen spørsmål relatert til HG eller organisasjonen, er det bare å ta kontakt med oss!