Velkommen!

Dette er hjemmesiden til den frivillige organisasjonen Hyperemesis Gravidarum Norge, stiftet av kvinner som har vært rammet av HG.

Vi har sett at behovet for en Norsk infoside med mulighet for å kontakte andre i landet for støtte og informasjon er stort.

Vi vil på denne nettsiden fokusere på opplysning rundt hva Hyperemesis Gravidarum er, og støtte til de affisert av HG.

Vi vil også fokusere på å spre kunnskap og øke forståelsen rundt denne lidelsen.

Her er det linker til et grupper og samfunnsside på Facebook og et eget forum for rammede. Det vil også bli lagt ut materiell man kan dele ut for å spre informasjon og øke forståelsen rundt HG.

 

Det er viktig å notere seg at denne informasjonen som gis ut her er skrevet av privatpersoner, og at det på ingen måte erstatter råd fra helsepersonell. Hvis helsepersonell har uttalt seg i en artikkel eller skrevet noe på denne nettsiden, vil dette bli tydelig spesifisert.

 

Under «Historier» vil du finne historier fra pårørende og kvinner som har lidd av HG. Rådene som gis her har ingen garanti å fungere for deg, og man skal alltid snakke med legen sin før man utøver  egenbehandling. Vi er alle forskjellige og reagerer ulikt på forskjellige behandlingsalternativer som er der ute.

Det et mange alternativer med tanke på behandling av HG, men HG Norge er ikke et medisinsk rådgivningsorgan , og oppfordrer at man som HG pasient diskuterer alle behandlingsalternativer med sin lege.  Vi har valgt å ikke nevne noen spesifikke medisiner her ettersom vi ikke har helsefaglig grunnlag for å kunne nevne slikt. Du vil kunne finne navn på medisiner i lenker og  personlige historier, men dette er på ingen måte noen mirakelkurer og det er kun legen din som kan bedømme hvilke  medisiner som er tryggest for akkurat deg å gå på i svangerskapet.

Send oss gjerne linker eller info du kommer over om Hyperemesis Gravidarum!
Du kan sende dette på mailadressen under «Kontakt oss»

 

Ta gjerne kontakt hvis det er noe, vi er her for deg!

 

Denne siden er under konstant oppdatering!

Det er stengt for kommentarer.