En norsk facebook side har blitt opprettet for at folk skal kunne søke støtte og dele erfaring rundt Hyperemesis.

Hyperemesis Gravidarum Norge har tre Facebook sider:

– en lukket side for de som helst ikke vil at alle venner og utenforstående skal se det en skriver i en gruppe:  Denne er for kvinner som har hatt eller lider av Hyperemesis Gravidarum.

Link til pårørendes sin lukkede gruppe finner du her.

– en åpen samfunnsside på Facebook som er åpen for alle. Vis gjerne din støtte og bli medlem av siden her

Bli gjerne medlem av alle hvis du føler at dette passer for deg!